Institutions gathering entrepreneurs and producers

Name of the institution Chairman Address/Contact

National Organization of Hop Producers' Associations

Association of Hop Producers of Wielkopolska

Chmiel Wielkopolski Sp. z o.o. - group of hop producers from Poland

Tadeusz Plenzler ul. Kolejowa
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 0048 61 44 23 641
extension 30

National Association of Basket Makers Andrzej Pawlak ul. Tysiąclecia 3
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 0048 507 334 902
Polish Association of Asparagus Growers Andrzej Mainka ul. Parkowa 4
Wytomyśl
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 0048 61 44 24 233
Association of Tradesmen of Nowy Tomyśl Marek Rościszewski pl. Chopina 3
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 0048 604 966 521
Chamber of Commerce of Nowy Tomyśl Ryszard Nowaczkiewicz ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 0048 61 44 20 185